Accommodation (with extras) & tourist attractions. You are welcome to cooperate with us!
Look forward to seeing you all in Toruń!!! www.copernicana.pl , e-mail: biuro@copernicana.pl
Hotels in Toruń

AKTUALNOŚCI / NEWS / NOUVELLES

Dotyczy rejestracji na ICCCR 2022. Wszystkie dotychczasowe, opłacone rejestracje są aktualne. Jak sprawdzić nr rejestracji, który jest potwierdzeniem? Wystarczy wypełnić formularz wyszukiwania: Twój nr

Concerns registration for ICCCR 2022. All existing, paid registrations are valid. How to check the registration number which is a confirmation? Just fill in the search form: Reg. no.

Concerne l'inscription à l'ICCCR 2022. Toutes les inscriptions payantes existantes sont valides. Comment vérifier le numéro d'enregistrement qui est une confirmation? Remplissez simplement le formulaire de recherche: Ton numéro
W zwiazku z wieloma pytaniami czy ICCCR 2022 odbędzie się w terminie, potwierdzamy, że tak, ICCCR 2022 będzie trwał od 03/08 do 07/08/2022.

Due to many questions whether ICCCR 2022 will take place on time, we confirm that yes, ICCCR 2022 will run from 03/08 to 07/08/2022.

En raison de nombreuses questions quant à savoir si ICCCR 2022 aura lieu à temps, nous confirmons que oui, ICCCR 2022 se déroulera du 03/08 au 07/08/2022.
COVID-19, 22.02.2022. W tej chwili obowiązuje nas negatywny test lub certifikat szczepienia. W lecie powinno być mniej restrykcji.

COVID-19, 22.02.2022. At the moment, we adhere to negative test against COVID or vaccination certificate. Less restrictions will come in the summer.

COVID-19, 22.02.2022. Pour le moment, nous adhérons au test négatif contre le COVID ou au certificat de vaccination. Moins de restrictions viendront en été.
Ważne. Prosimy o zapoznanie sie z treścią listu do Delegatów ACI odnośnie organizacji Zlotu w 2022r. List ACI

Important. Please read the letter to ACI Delegates regarding the organisation of the Meeting in 2022. ACI letter

Important. Veuillez lire la lettre aux délégués de l'ACI concernant l'organisation de la réunion en 2022. lettre ACI
Prosimy polskich uczestników o wnoszenie opłat złotówkowych za zlot na konto: BNP PARIBAS 18 2030 0045 1110 0000 0279 3090
Uwaga uczestnicy komercyjni! Obniżona zostaje stawka podstawowa za m² stoiska do 5€ za m²!
Caution commercial participants! Base price per sq m stands up to 5 € per sq m!
Attention participants commerciaux! Le prix de base par m² est jusqu'à 5 € par m²!
Szanowni Państwo! Istnieje możliwość późniejszego przyjazdu na zlot, cena za każdy dzień opóźnienia zostanie obniżona o 20€. Np. przyjeżdżając w czwartek 06.08.2020 płacą państwo 80€, nie 100€ (pozostałe opłaty bez zmian) itd. Zapłacicie Państwo na miejscu.

Dear participants! There is a possibility to come over later, the price will be lower by 20€ per every day. For example, you come on 06.08.2020 and then you pay 80€, not 100€ (the rest fees stay the same), and so on. You will pay by cash on site.

Chers participants! Il y a une possibilité de venir plus tard, le prix sera inférieur de 20 € par jour. Par exemple, vous venez le 06.08.2020 et vous payez ensuite 80€, pas 100€ (les frais de repos restent les mêmes), etc. Vous paierez en espèces sur place.

POLECAMY